Zeven gesprekstechnieken die je helpen bij een goed interview

De 7 belangrijkste gesprekstechnieken op een rijtje. Hoe kun je kort en bondig formuleren? Effectief leren gesprektechnieken in te zetten?
gesprekstechnieken

Een interview is doorgaans een spel van vraag en antwoord, waarbij het inzetten van de juiste gesprekstechnieken zowel de interviewer als de geïnterviewde ten gunste kunnen zijn. De geïnterviewde om zijn verhaal bondig en helder over te brengen, de interviewer om een goed en bruikbaar verhaal te hebben waaraan niet meer veel geschaafd hoeft te worden. De 7 belangrijkste gesprekstechnieken op een rijtje:

  1. Kort en bondig

De belangrijkste gesprektechniek -en niet alleen bij een interview- is voor velen vaak ook meteen de moeilijkste: kort en bondig formuleren. Politici, advocaten, wetenschappers, het is een kleine greep uit de beroepsgroepen waar kort en bondig formuleren een hele klus is en de kernboodschap vaak verborgen zit in een brij van woorden waar interviewer én geïnterviewde vaak niet meer uitkomen. Toch is het tijdens een interview een noodzakelijke gesprekstechniek, zeker als het om een kort nieuwsinterview gaat.

  1. Klare taal

Wollig, ontwijkend of verhullend taalgebruik (fraude is ‘creatief boekhouden’ en geld wordt niet gestolen, maar ‘weggenomen’) zal het aangeboren wantrouwen van de journalist tijdens een in­terview aanwakkeren. Dan gaan de interne belletjes rinkelen en wordt het de hoogste tijd om over dit onderwerp nog even lekker door te pakken. Terwijl je juist het tegenovergestelde wilde berei­ken. Belangrijke gesprekstechniek: Spreek in klare taal, die iedereen begrijpt.

  1. Beeldend spreken

Beeldspraak gebruiken is een gesprekstechniek die sterk kan bijdragen aan een goed interview. Twee zeer geschikte instrumenten bij het gebruik van beeldspraak zijn voorbeelden en vergelij­kingen. Voorbeelden zetten bij mensen helder op het netvlies wat je bedoelt, beschouw het als de foto bij een artikel in de krant. Vergelijkingen kunnen een ingewikkelde zaak een stuk eenvou­diger maken. Kan jij je een voorstelling maken van een hectare? Twee voetbalvelden is voor veel mensen wel te visualiseren.

  1. Empathie

Een gesprekstechniek die nogal eens verkeerd wordt gebruikt tijdens interviews is de empathie. Er is iets verkeerd gegaan, je hebt iets uit te leggen. Er zijn gedupeerden en die wil je nadrukkelijk in je verhaal betrekken. Vaak beginnen geïnterviewden eerst uit te leggen wat er is gebeurd om vervolgens te wijzen op het leed van de benadeelden. Maar dan ben je al te laat. Begin je antwoord dus altijd met empathie: “Ik begrijp heel goed dat deze situatie bijzonder vervelend is voor de gedu­peerden, het spijt mij dat het zo is gelopen. We zullen er alles aan doen om een voor iedereen passende schaderegeling te treffen.”

  1. (Non) verbaal

Het klinkt misschien gek, maar belangrijke gesprekstechnieken zijn ook jouw verbale- en non-ver­bale communicatie. Niet alleen wat je zegt, maar ook hoe je het zegt is belangrijk tijdens een in­terview. Met een glimlach (ook al komt die misschien door nervositeit) 500 ontslagen aankondigen is dode­lijk. Zachtjes gaan praten kan duiden op onzekerheid, te luid praten overigens ook. Dan kan je de indruk wekken dat je jezelf aan het overschreeuwen bent. En ook je kleding kan een verkeerde uitstraling geven. Kleed je dus altijd naar de gelegenheid. Een tip? Geen Hawaii-shirt aantrekken als je die 500 ontslagen aankondigt…

  1. Nee is ook een antwoord

Er zijn van die vragen waar je het antwoord niet op weet. Omdat het, bijvoorbeeld, niet het terrein is waar je deskundig op bent, of omdat je het rapport waar de vraag over gaat niet gelezen hebt. Het kan zo maar gebeuren. Het gevaar in deze situatie is dat je er maar wat op los gaat fantaseren en dingen zegt waar je later spijt van krijgt. Niet doen, zeg gewoon dat je het antwoord niet weet door bijvoorbeeld: “Ik heb er geen idee van. Het rapport waar je naar verwijst heb ik nog niet gelezen. Dat zou ik eerst moeten doen voordat ik jouw vraag zinvol kan beantwoorden…”

  1. Stel jezelf eens een vraag

Er zijn ook technieken om het gesprek naar je toe te trekken als je denkt dat het de hoogste tijd wordt het heft in eigen hand te nemen. De mogelijkheden zijn talrijk: “Daar ben ik het volledig mee eens, maar wat volgens mij be­langrijker is …” of “Voordat ik uw vraag beantwoord, zou ik dit willen zeggen …”. Toppunt van het heft in eigen hand nemen is: “… en als je mij nou zou vragen …”, waarna je in heldere bewoordin­gen antwoord geeft op de door jouzelf gestelde vraag.

 

Effectief leren gesprektechnieken in te zetten?

Uiteindelijk is het omgaan met media en het gebruiken van gesprekstechnieken een kwestie van heel veel oefenen. In een mediatraining bij Brain Box oefen je verschillende communicatievaardigheden en gesprekstechnieken in concrete en realistische praktijksituaties.

 

Bekijk ons overzicht van mediatrainingen of neem contact op voor een training op maat via +31 35 628 1870 ( 24/7 ) of per e-mail.

Scroll naar top

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.