Politiek en media: een gedwongen huwelijk

Mediatraining politici

De woedende wethouder pakt de telefoon, toetst het nummer van de lokale krant en krijgt uiteindelijk de hoofdredacteur aan de lijn. Hoe hij het in zijn hoofd haalde dat artikel over zijn vermeende contacten met bouwbedrijf Van Striemen* in de krant van gisteren te publiceren. Het is kwats, één en al uit een grote dikke duim gezogen, waarschijnlijk ingegeven door een politieke tegenstander. De hoofdredacteur zucht maar weer eens diep, legt de wethouder uit dat de krant een onafhankelijk medium is en als hij een rectificatie wil kan hij altijd naar de Raad voor de Journalistiek of de rechter stappen.

Politiek en media zijn onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen stelt zelfs: “Zonder onafhankelijke pers geen democratie. De media geven burgers inzicht in de politieke besluitvorming. Ze houden politici en bestuurders scherp om te reflecteren op hun eigen handelen.”

En NDP Nieuwsmedia (branche- en werkgeversorganisatie van Nederlandse dagbladuitgevers en nieuwsbedrijven) noemt de journalistiek één van de pijlers van de democratie: “Zonder media kunnen burgers de autoriteiten niet controleren. Democratie en media gaan dus hand in hand: de journalistiek is de waakhond van de democratie.”

Kortom: politici en media zijn tot elkaar veroordeeld, vóór, tijdens en ná de verkiezingen. Het gaat te ver om de journalistiek de schuld te geven van het gedwongen afhaken van 231 wethouders in 2020 (Wethouders-onderzoek 2020), maar in veel gevallen zullen de plaatselijke journalisten met hun verhalen wel (onbedoeld) een handje hebben geholpen. Zoals bij de wethouder in een Utrechtse gemeente die een geheime deal sloot om na drie jaar te vetrekken. Hij schreef in een mail aan de gemeenteraad: “Na alle framing in de media, inzake vermeende geheime deals, is mijn positie als wethouder niet meer representatief”, en stapte per direct op.

Goede contacten met de media

Goede contacten met de (plaatselijke) media en journalisten zijn dus van essentieel belang en niet alleen tijdens de verkiezingscampagne, maar zeker ook daarna. Een prachtig collegeprogramma met mooie vergezichten haalt even de krant. Daar na zijn het de berichten over de bouwput in het centrum, het kappen van bomen, het aanleggen van een rondweg, het invoeren van parkeerzones en het verhogen van de Onroerendzaakbelastingen die het lokale nieuws gaan beheersen.

Gemeenteraadsverkiezingen

Ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn weer veel (media)onervaren wethouders aan de slag gegaan om zich in te zetten voor het lokale bestuur. Wellicht hebben ze zich ingeschreven voor de Leergang Politiek Bestuurlijk Management op Post-HBO niveau en krijgen ze daar inzicht in onder meer regionale samenwerking, de participatie paradox en financieel beheer.

Het omgaan met de media komt er in deze leergang bekaaid vanaf: van de totaal 60 uur zijn 2 uurtjes ingevuld met ‘Omgaan met de (sociale) media’ en 2 uurtjes met ‘Mediarecht/-onrecht en mediastrategie.’ Maar er is meer nodig om een goede basis te leggen voor actief en effectief optreden in de media.
*fictieve naam

 

Mediatraining politici

Effectief leren omgaan met media? 

Uiteindelijk is het omgaan met media een kwestie van heel veel oefenen. In een mediatraining bij Brain Box oefen je verschillende communicatietechnieken en gespreksvaardigheden in concrete en realistische praktijksituaties. Neem contact op voor een training op maat via 035-6281870 (24/7) of per e-mail info@brainbox.nl

Scroll naar top

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.